Product Manager vs. Project Manager

Czym się różni product manager od project managera?

Chcesz być słabym product managerem? Mam na to bardzo prostą receptę – myl zarządzanie produktem z zarządzaniem projektem. Role przecież nazywają się bardzo podobnie, więc ich koncepcje też muszą być analogiczne. Obie są rolami managerskimi i ich głównym zadaniem jest zarządzanie. Tak samo z umiejętnościami i doświadczeniem…

Chcesz dalej walczyć z Project Managerem o absolutną władzę nad projektami, rozdzielać zespołom projektowym zadania, mówić Project Managerowi jak ma zarządzać projektem, a może wręcz chcesz się go pozbyć…?

Jeśli dalej chcesz być słabym Product Managerem… daruj sobie ten artykuł.

A może jednak chcesz być dobrym Product Managerem? Poznaj różnicę pomiędzy zarządzaniem projektem, a zarządzaniem produktem. Mimo, że obie aktywności opierają się na zarządzaniu, jest pomiędzy nimi fundamentalna różnica. Poznanie tej różnicy pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie produktem i współpracę z Project Managerem.

1️⃣ Rola Project Managera

Project Manager jest człowiekiem odpowiedzialnym za sukces projektu – jednorazowego, unikalnego i złożonego zadania. Zadanie to ma swoje cele, które prowadzą do żądanego wyniku. Project Manger, znając je i mając do dyspozycji określone zasoby oraz budżet stara się ukończyć zadanie w wyznaczonym czasie.

Jeśli mu się to uda, tzn. cele zostaną osiągnięte, a ograniczenia nieprzekroczone – projekt kończy się sukcesem, wszyscy są zachwyceni, a zadowolony z siebie Project Manager może poklepać się po pleckach. Zwykle, po chwili odpoczynku, PM rusza z kolejnym, niekiedy zupełnie innym, projektem.

Projekty często powiązane są z produktami. Mogą zostać zawiązane, by stworzyć nowy produkt, zmienić działanie już istniejącego albo go rozbudować. Nie zmienia to jednak faktu, że jest on akcją jednorazową, która ma przynieść konkretny efekt po określonym czasie!

2️⃣ Rola Product Managera

Product Manager jest natomiast odpowiedzialny za trwały sukces produktu. Dlaczego trwały? Bo produkt nie jest czymś jednorazowym tak jak projekt. Trwa nieprzerwanie, nie ma wyznaczonej daty zakończenia (dopóki prezes go nie ubije ;)).

Product Manager opiekuje się swoim produktem przez cały cykl jego życia: definiuje wizje produktu, zna dobrze konsumentów i konkurencję, pracuje ze sprzedażą i marketingiem. Dba o to, by realizował on swoje cele, był zgodny ze strategią firmy i przynosił wymierne korzyści.

W powiązaniu z produktem może być realizowanych wiele projektów. Celem pierwszego z nich będzie zapewne jego stworzenie, kolejne zajmą się doskonaleniem w różnych dziedzinach. Przy każdym z tych projektów mogą pracować różni Project Managerowie. Stałą osobą jest tu jednak właśnie Product Manger, który dla każdego projektu DEFINIUJE jasne cele biznesowe i pomaga w ustaleniu jego zakresu.

3️⃣ Współpraca obu ról przy realizacji projektu

Ogromnym wyzwaniem dla obu tych ról jest wspólna praca przy projekcie.

Przeszłość związana z project managementem często objawia się przez władcze zapędy Product Managerów, ich chęć wpływania na pracę zespołu projektowego i jego kierownika. Ci drudzy też nie pozostają dłużni i zamiast zająć się tym, co do nich zależy – wchodzą w buty Product Managerów. Dlatego obaj „PMowie” powinni sobie jasno zdawać sprawę, jakie są odpowiedzialności w projekcie. A podział ich jest naprawdę prosty.

Product Manager odpowiada na pytanie:

DLACZEGO i CO ma być zrobione w projekcie?

Jest odpowiedzialny za cele projektu i jego zakres. Nie miesza się w to, w jaki sposób Project Manager te cele osiągnie. Im mniej czasu będzie poświęcał na zarządzanie projektem, tym więcej mu go zostanie na zarządzanie produktem.

Project Manager odpowiada na pytanie:

JAK projekt ma być zrobiony?

Czyli odpowiada za całe zarządzanie projektem, ale nie kwestionuje na każdym kroku postawionych przed nim celów i zakresu. Im mniej czasu będzie poświęcał na zarządzanie produktem, tym więcej mu go zostanie na zarządzanie projektem.

Podział tych odpowiedzialności stanowi najważniejszą różnicę pomiędzy zarządzaniem produktem i zarządzaniem projektem. Zarządzanie produktem stanowi esencję biznesu – w jaki sposób rozwija się, wzrasta i przynosi dochód dla firm. Projekty są natomiast jak pojazdy używane do uzyskania, dostarczenia i obsługi produktów – pozwalają dotrzeć do wyznaczonego przez biznes celu.

Join the conversation

or to participate.