• Product Craft
 • Posts
 • Jak robię roczne review mojej kariery? Szablon + przykłady

Jak robię roczne review mojej kariery? Szablon + przykłady

Szablon, który pomoże Ci rozpisać wizję kariery, ocenić kompetencje i zaplanować rozwój na kolejny rok.

Koniec roku - czas podsumowań i przygotowywania planów. Od 5 lat, zawsze pod koniec roku, robię sobie review wizji mojej produktowej kariery i kompetencji. Pozwala mi to bardziej proaktywnie podchodzić do planowania swojego rozwoju.

Pokażę Ci dzisiaj jak przeprowadzam swoje roczne review i podzielę się z Tobą moim szablonem, którego używam:

 1. Na początku opowiem Ci dlaczego robie roczne review i co mi to dało 🌟 na przestrzeni ostatnich lat;

 2. W drugiej części pokażę Ci mój szablon i to jak przeprowadzam to review 📕 - krok po kroku + tutorial wideo;

 3. Na końcu znajdziesz 2 realne przykłady mojego review 👀 z początku 2018 i 2023 roku.

Zaczynamy!

Od 2018 roku, pod koniec każdego roku robię review swojej wizji kariery oraz długoterminowych planów. Przez te 5 lat (i jednocześnie 5 iteracji) wypracowałem swój własny szablon i metodę robienia rocznego review.

Najważniejszym rezultatem każdego review są:

 • 🧭 Wizja - w jakim produktowym środowisku, w jakich obszarach produktowych i jakiej roli widzę siebie za X lat. To jest moja wizja kariery, która kieruje moimi długoterminowymi planami rozwoju.

 • 🛠️ Silne strony i obszary do rozwoju w najbliższym roku - określenie obszarów, które będą dla mnie najważniejsze, będą moimi tematami przewodnimi w nadchodzącym roku

🚀 Kilka namacalnych efektów 5 iteracji robienia rocznego review:

 • zmieniłem swoją karierę, by zacząć pracować z produktami opartymi o sztuczną inteligencję - coś co było moim marzeniam kilka lat temu

 • dzięki rozwojowi odpowiednich kompetencji i obszarów - zostałem wyróżniony przez współpracowników jako osoba z największym pozytywnym impactem w firmie oraz otrzymałem jedną z najwyższych ocen jako manager zespołu

 • zwiększyłem swoje zarobki (praca + własny produktowy biznes) 3-4x w ciągu 5 lat

 • zrozumiałem jak wiele jeszcze nie umiem i że nie we wszystkim jestem dobry

🌟 Po co robię roczne review kariery?

Przez te 5 lat zobaczyłem, ze regularne review dają mi mnóstwo wartości. Aktualnie robię je przede wszsytkim po to, by:

 • określić swoją długoterminową wizję kariery - mam możliwość spojrzenia z wysokiego poziomu na to, gdzie aktualnie znajduję się w realizacji mojej wizji zawodowej. Tak jak w zarządzaniu produktem, jasna wizja ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji. Dzięki temu lepiej rozumiem, jakie role, typy pracy produktowej i organizacje są dla mnie najbardziej odpowiednie i w których najlepiej się czuję.

 • zredefiniować wizję kariery: to gdzie i jak chcesz pracować będzie się zmieniać na bazie doświadczeń z ostatniego roku. Regularny przegląd pozwala mi na dostosowanie mojej wizji

 • zobaczyć czy robię postępy - przez konsekwentne robienie takich review jestem w stanie zobaczyć, czy i w jakim stopniu rozwijam swoje kompetencje (czy nie stoję w miejscu).

 • zidentyfikować swoje mocne strony - dzięki review wyłapuję szybko wzorce - w jakiej pracy czuję się najlepiej, gdzie rozwój przychodzi mi bardziej naturalnie. Te mocne strony mogę potem wykorzystać do budowania swojej przewagi konkurencyjnej

 • określić obszary do rozwoju na kolejny rok - kompetencje, wiedzę dziedzinową, typ pracy produktowej w której chce się rozwinąć

 • podjąć strategiczne decyzje dotyczące kariery - review pozwala mi łatwiej podjęć ważne strategiczne decyzje - zmiana pracy, branży, czy nawet podejścia do obecnych obowiązków.

 • jasno komunikować swoje plany przełożonemu - firma/przełożony lepiej mogą mnie wtedy wesprzeć w realizacji planów

 • wzrosła mi motywacja - może nie każdy tak ma, ale takie regularne przypominanie sobie o własnych osiągnięciach, celach i planach na przyszłość, znacząco wpływa na moją motywację

📕 Pobierz szablon do review

Tu znajdziesz ostatnią iterację szablonu, którego używam podczas review:

Użyj funkcji “Duplicate” / “Duplikuj” by dodać szablon do swojego Notion (możesz założyć konto za darmo)

🔖 Co zawiera szablon? 5 obszarów Twojej kariery product managera

Szablon definiuje wizję kariery przez pryzmat 5 obszarów: typu pracy produktowej, poziomu odpowiedzialności, kompetencji produktowych, modelu biznesowego, wiedzy dziedzinowej.

Dlaczego? Praca product managera wygląda zupełnie inaczej w różnych kontekstach - zupełnie inaczej będzie wyglądała Twoja praca przy startowaniu nowego produktu w startupie B2C, niż np. w dojrzałej dużej firmie, gdzie zajmujesz się optymalizacją metryk. Innych kompetencji do tego będziesz potrzebować.

Te 5 obszarów z mojego doświadczenia ma największy impact na to jak wygląda Twoja praca. Dlatego ocena i jasne określenie swojej wizji kariery w tych obszarach będzie dla Ciebie kluczowa:

1️⃣ Product Work Type

Typ pracy którą wykonujesz jako product manager (na podstawie klasyfikacji reforge)

 • Finding PM-FIT - szukanie tzw. product-market-fitu, czyli startowanie nowego produktu, nowego pomysłu, zwykle od zera

 • Scaling - praca nad wyzwaniami związanymi z skalowaniem produktu

 • Feature work - rozwijanie istniejącego „user value” dla użytkownika poprzez tworzenie nowych funkcji, rozwój i optymalizację istniejących

 • PM FIT Expansion - poszerzanie product-market FITu o kolejną grupę docelową lub zupełnie nową wartość np. ekspansja na nowe rynki, uderzenie z produktem do nowej grupy docelowej

2️⃣ Level

Na jakim poziomie odpowiedzialności pracujesz:

 • Individual Contributor - praca jako product manager odpowiedzialny za dany cel, produkt, obszar produktu

 • Product Leader - praca jako head zespołu produktowego, łączona z operacyjną pracą produktową (zwykle jako product manager)

 • Upline manager - manager zarządzający grupą product managerów

 • CXO / Founder - poziom zarządu

3️⃣ Competency

Twoje kompetencje produktowe:

 • Product Discovery - umiejętność odkrywania potrzeb użytkowników, redukcji niepewności produktowych

 • Product Delivery - umiejętność pracy nad dostarczeniem rozwiązania

 • Product Analytics - umiejętność używania danych analitycznych

 • Product Strategy - umiejętność pracy nad strategią produktową

 • Product Growth - umiejetność pracy nad wzrostem w produkcie

 • Product Leadership - umiejętność wpływu na zespół / interesariuszy (kompetencje miękkie)

 • Team Leadership - umiejętność zarządzania zespołem jako bezpośredni manager tego zespołu

4️⃣ Business Model

Umiejetność / doświadczenie pracy z różnymi modelami biznesowymi produktów (B2B, B2C, Enterprise B2B, Consulting)

5️⃣ Domain

Domena produktu, wiedza dziedzinowa np. edukacja, zdrowie, obsługa klienta itp. Tu oczywiście może się pojawić cała masa branż/dziedzin w których masz doświadczenie.

🛠️ Jak przeprowadzam roczne review kariery - krok po kroku

Na review staram się przeznaczyć od 2 do 4 godzin, podczas których wiem, że nikt mi nie będzie przeszkadzał. Ten czas to głównie głęboka introspekcja, więc warto mieć spokój, być w przyjemnym miejscu z kubkiem ulubione kawy / herbaty.

Zwykle review robię pod koniec grudnia lub na początku stycznia. Składa sie ono z 4 głównych kroków:

Subscribe to keep reading

This content is free, but you must be subscribed to Product Craft to continue reading.

Already a subscriber?Sign In.Not now

Join the conversation

or to participate.